Archive for the ‘ord’ Category

Knasluvan har ett stort ordförråd och kan uttala de svåraste ord nästintill perfekt. Victor Constrictor till exempel. Det är ju ganska svårt. Men det finns ett ljud som han inte bemästrar. Kombinationen av s och v. Istället blir det frrrr (som om det vore lättare!?…) -Den frrratta katten -Troll-fia  har en frans -Skall vi gå […]


Rätta svaren

13Feb10

Här kommer rätta svaren på ordutmaningen. Helena C är solklar vinnare (och enda deltagare) med 2 rätta svar! gagu = dammsugare sippa = vispa kätte = täcke sigo = skidor keep = paket slunna = snurra mellen = hjälmen mosti = smutsig klonger = kalsonger heeg = sked tressajang = restaurang ängor = örhängen FIIFALLE!! […]


Knasluvan är ju en riktig pratkvarn. Ibland är det dock inte helt lätt att först räkna ut vad det är han vill ha sagt. Här kommer en liten läsarutmaning – gissa ordet! gagusippakätte (hårt k)sigo (tjockt s)keepslunnamellenmostiklongerheegtressajangängor och tillsist…. FIIFALLE!! Rätt svar presenteras… snart…


Rim och ramsor

24Jan10

Tipp tapp

03Jan10

Knasluvan är väldigt förtjust i musik och sång och har själv börjat sjunga så smått. Hans version av tipp tapp går så här: alla fova släcka lusen tyst hu-hu-sen tipp tapp tipp tapp tipp tapp (det är också hans längsta mening hittills)


Nja, kanske i ett tidigare liv, men knappast nu….. Det blir nog (ännu) glesare än vanligt med bloggandet så jag passar på att önska en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.


I Knasluvans vokabulär:– jobbet– roll-on– handsprit